Download

Trang download tài liệu hướng dẫn thực hành trên kênh Video: Youtube.com/YooTV


01. Hiệu ứng chuyển cảnh trong Adobe Primere: https://www.mediafire.com/file/it1i4rfq44p968q

02. Hiệu ứng Máy đánh chữ: https://www.mediafire.com/file/35fkxy8o6oa9g24

03. App Mihome trên PC Máy tính: 
  • Version 1.0: https://www.mediafire.com/file/593azg5hwp3n1tc
  • Version 1.5 vùng China: https://www.mediafire.com/file/o9axh2lc4splsy9/
  • Version 1.5 vùng Châu Á: https://www.mediafire.com/file/hxen5tmiigzu61n
04...

8 Nhận xét