Download

Trang download tài liệu hướng dẫn thực hành trên kênh Video: Youtube.com/YooTV


01. Hiệu ứng chuyển cảnh trong Adobe Primere: https://www.mediafire.com/file/it1i4rfq44p968q
02. Hiệu ứng Máy đánh chữ: https://www.mediafire.com/file/35fkxy8o6oa9g24
03. App Mihome trên PC Máy tính: https://bit.ly/Mi-Camera-Windows-App-v1-0

Đăng nhận xét

8 Nhận xét